1-    Ngân Hàng BIDV:

Tên người nhận: ĐẶNG THỊ XUÂN CHIẾN
Số tài khoản: 45110000134678
(CN TX.Sơn Tây –TP. Hà Nội)

2-     Ngân hàng AGRIBANK:

Tên Người Nhận : ĐẶNG THỊ XUÂN CHIẾN
Số tài khoản: 2203205415569
(CN Hà Hây 1 – TX.Sơn Tây – TP.Hà Nội)

3-    Ngân hàng VIETCOMBANK:

Tên người nhận: ĐẶNG THỊ XUÂN CHIẾN
Số tài khoản:  0691000396968
(CNTX.Sơn Tây –TP. Hà Nội)

4-    Ngân hàng MB:

Tên người nhận : ĐẶNG THỊ XUÂN CHIẾN
Số tài khoản : 8280167668668
(CN TX.Sơn Tây – TP. Hà Nội)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Cơ Khí Đức Thành

038.799.5556